PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9

Lokalizacja

województwo: podkarpackie
powiat: Powiat jasielski
gmina: Jasło
miejscowość: Jasło

Informacje

Typ szkoły / placówki: Przedszkole
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9
SZKOLNA 38
38-200 Jasło
Poczta: JASŁO
telefon: 0134463047
fax: 0134463047
strona internetowa: edulink.pl/jaslo/pm9/

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 (Jasło), jest to Przedszkole.

Statystyka

Liczba uczniów: 138
Liczba oddziałów: 6
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 17
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.15

Organ prowadzący

Gmina
województwo: podkarpackie
powiat: Powiat jasielski
gmina: Jasło